เริ่มแล้วงานกาชาดและงานของดีเมืองมุกดาหารปี 59

จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2559

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2559 โดยมี ดร.สันติพาบ พมวิหาน รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว นายธนพล หวังอ้อมกลาง รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมงานอย่างคึกคัก โดยก่อนพิธีเปิดงานได้มีการจัดขบวนแห่ของดีจากอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอ และชน 8 เผ่าของจังหวัด จากสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปตามถนนพิทักษ์พนมเขต ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนมุกดาลัย ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

โดยแต่ละขบวนจะมีการแต่งกายตามแต่ละชนเผ่า และมีการตกแต่งสวยงาม และเมื่อขบวนมาถึงบริเวณหน้าเวที มีการแสดงตำนานพื้นบ้าน ชุดระบำเล่าขานตำนานสองพี่น้อง โดยนักเรียนจากโรงเรียนมุกดาหาร และการแสดงตรีลีลาโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

งานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเดือนมกราคม สำหรับปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -16 มกราคม รวม 9 วัน 9 คืน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และหารายได้ให้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนที่ภาคราชการไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ การแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP สินค้าจากโรงงานสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก 8 เผ่าในจังหวัดมุกดาหาร อาทิ เผ่าผู้ไทย เผ่าย้อ เผ่ากะเลิง เผ่าโซ่ เผ่าแสก เผ่ากุลา เผ่าข่า และเผ่าไทยอีสาน การออกร้านนาวากาชาด การประกวดธิดากาชาด และของดีจังหวัด การเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง การจำหน่ายสลากการกุศล โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์เก๋ง โตโยต้าวีออส และรางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะวีโก้ ตอนเดียว 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว รวมจำนวน 120 รางวัล มูลค่ากว่า ล้านห้าแสนบาท นอกจากนั้นมีการแสดงดนตรี ของดารา นักร้อง ตลอด 9 วัน 9 คืน ของการจัดงาน …(ข้อมูลจากสวท.มุกดาหาร)

r-muk14
ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีสลากกาชาด (9 มค)
r-muk
นิทรรศการของอำเภอหนองสูง
r-muk1
นิทรรศการของอำเภอดงหลวง
r-muk2
นิทรรศการของอำเภอคำชะอี
r-muk3
นิทรรศการของอำเภอดอนตาล
r-muk6
นิทรรศการของอำเภอเมืองมุกดาหาร
r-muk5
ประกวดปลานิลใหญ่
r-muk12
รางวัลใหญ่ รถกระบะ TOYOTA REVO
r-muk13
รางวัลที่ 1 รถเก๋ง TOYOTA VIOS
r-muk11
สลากกาชาด
r-muk10
สินค้า OTOP อำเภอเมืองมุกดาหาร
r-muk9
ตลาดเกษตรกร
r-muk8
นิทรรศการการเลี้ยงไก่งวง
r-muk4
สินค้าพื้นเมือง ผ้าทอ
r-muk7
นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

…………………………………

You May Also Like