รางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

วัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 ที่เวทีกลาง งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2559 โดยมีผลการออกรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ 2 ประตู TOYOTA ตอนเดียว จำนวน 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 075969

รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 079569

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 110 จำนวน 3 รางวัล
161328
176477
053518

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี LED 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล
077852
079052
098287
177585
170960
065456
088767
156715
157288
162166

รางวัลที่ 5 ตู้เย็นขนาด 6.5 คิว จำนวน 10 รางวัล
171283
176660
157356
067091
099010
065108
080384
184893
064047
163313

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว ขนาดความจุ 1.8 ลิตร จำนวน 100 รางวัล ได้แก่หมายเลข 320

สามารถตรวจสอบรางวัลได้ที่ http://www.mukdahan.go.th/

ผู้ถูกรางวัลฯ ให้นำสลากกาชาดฯ ที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตน เพื่อขอรับรางวัลได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกสลาก หากไม่มาขอรับภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และยินดีมอบรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สอบถาม โทร.0-4261-1817

สวท.มุกดาหาร 17 ม.ค. 2559

You May Also Like