ผู้ว่าฯมอบรางวัลการประกวดของดีโอทอปจังหวัดมุกดาหารปี 2559

ผู้ว่าฯมอบรางวัลการประกวดของดีโอทอปจังหวัดมุกดาหารปี 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของดีโอทอป ร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ที่ชนะเลิศการประกวด ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและกรมการจังหวัดประจำเดือน มกราคม 2559 ซึ่งก่อนการประชุม นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดของดีโอทอป ร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ ที่ชนะเลิศการประกวด ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2559 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าประกวดทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทผ้าไหมมัดหมี่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสำหรับ งานไว จากอำเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางบุญชวน อาจวิชัย อำเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสุขสว่าง กลางประพันธ์ อำเภอหนองสูง

ประเภทผ้าหมักโคลน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสนใจ แสนสุข จากอำเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางนีสุวงศ์ อาจวิชัย จากอำเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางพรสวรรค์ อาจวิชัย จากอำเภอหนองสูง

ประเภทเสื้อเย็บมือ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางไค ผายประพันธ์ อำเภอคำชะอี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางลออ อาจวิชัย อำเภอเมืองมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางเจตปรียา ใจตรง จากอำเภอคำชะอี

ประเภทตะกร้าพลาสติก
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางเสนอ อามาตมนตรี จากอำเภอนิคมคำสร้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสำราญ ห้วยทราย จากอำเภอนิคมคำสร้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางบุษราพร วังคะฮาต จากอำเภอนิคมคำสร้อย

ส่วนการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการในการออกร้านกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ร้านนิทรรศการอำเภอเมืองมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ร้านนิทรรศการอำเภอดอนตาลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ร้านนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 5,000 บาทและ 3,000 บาทตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการประกวดและจัดนิทรรศการต่อไป

…………………………………….

จากสวท.มุกดาหาร 27 ม.ค. 2559

You May Also Like