สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ”ตำแหน่งรองสารวัตร” 150 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ”ตำแหน่งรองสารวัตร” 150 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ “ตำแหน่งรองสารวัตร” จำนวน 150 อัตรา

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง “รองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน” จำนวน 150 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. ร่างกายสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ทางนิติศาสตร์

กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขัน
1. ประกาศรับสมัคร 25 ม.ค. 59
2. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1-23 ก.พ. 59
3. สอบข้อเขียน 20 มี.ค. 59
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 25 มี.ค. 59
5. รายงานตัว ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม 28-29 มี.ค. 59
6. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4-9 เม.ย. 59
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 23 พ.ค. 59

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร >>

 

…………………………..

You May Also Like