งาน สืบสานงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2559

งาน สืบสานงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2559
จังหวัดมุกดาหาร จัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2559 เพื่อให้ประเพณีในบำเพ็ญบุญให้ทานสร้างสมบุญบารมี และจรรโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น.ที่วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี งานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2559 ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีวิถีพุทธที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อเนื่องทุกปี

mkn100259-2
งานบุญข้าวยาคู

โดยงานดังกล่าวเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2558 หลังจากวัดป่าศิลาวิเวกนำโดยพระอธิการอารัญ เขมกาโร พร้อมด้วยคณะญาติโยม ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศ ศรีลังกา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 จำนวน 15 องค์ มาประดิษฐานที่วัดป่าศิลาวิเวก เป็นการถาวร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้มีโอกาสสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ 15 องค์ ประกอบด้วย พระอังคุลีธาตุ (พระธาตุข้อพระหัตถ์ จำนวน 1 องค์) พระธาตุมัตตรุงคธาตุ (พระธาตุส่วนสมอง จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 1 องค์) พระโลหิตธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นเลือด จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 12 องค์) พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา (สมเด็จพระมหานายกะ ฝ่ายอักษะคีรียา สยามนิกาย คีรีลังกา จำนวน 1 องค์) ทั้งนี้ โดยมีพระครูจันทรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร ฝ่ายธรรมยุติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาวจำนวนมาก รวมถึงญาท่านใหญ่ มหางอน ดำลงบุน ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ได้นำพระภิกษุสงฆ์จากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มาร่วมในงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งนี้ด้วย

สำหรับพิธี ประกอบด้วยการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อันเปรียบเสมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบุษบกแห่รอบเมือง ด้วยขบวนเกวียนพราหมณ์ของชุมชนต่าง ๆ ขบวนเกวียนของหน่วยงานต่าง ๆ ขบวนนางฟ้ามโหฬี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและรับการถวายองค์ประกอบของข้าวยาคู จากประชาชน ก่อนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนมณฑป มณฑลพิธี วัดป่าศิลาวิเวกเพื่อให้พุทศาสนิกชนได้สักการะบูชาอย่างใหล้ชิดตลอดงาน และพิธีกวนข้าวยาคู

นายศศิพงษา จันทรสาขา ประธานคณะกรรมการจัดงาน บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ กล่าวว่า ข้าวยาคู เป็นคำมาจากภาษาบาลี คือข้าวต้มปรุงสุกด้วยของ 3 อย่างได้แก่.ข้าวสาร .ถั่วเขียว งา มาต้มรวมกันจนเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน อาจผสมนมสดลงไปด้วยก็ได้ ก่อนนำไปถวายพระภิกษุดื่มก่อนออกบิณฑบาต ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสดาได้เสด็จออกจาริกไปตามแคว้นใหญ่น้อยทั้งหลายเป็นระยะทางที่ยาวไกล ต้องทรงพระดำเนินไปบนพื้นดินอันร้อนระอุด้วยพระบาทเปล่าเป็นเวลานานๆ ท่ามกลางแสงแดดกล้าในเวลากลางวัน พระพุทธองค์ก็ทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดในช่องท้อง ครานั้นหมอชีวกโกมารภัตผู้ถวายการรักษาได้ปรุง ข้าวยาคู ถวายเป็นโอสถเพื่อระงับอาพาธจึงทรงพระสำราญได้ พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญคุณประโยชน์ของข้าวยาคูต่อภิกษุ และพราหมณ์ที่ถวายข้าวยาคูว่า ดูก่อน พราหม์ ข้าวยาคู มีคุณ 10 อย่างคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุ ให้วรรณะ(ผิวพรรณ) ให้ความสุข ให้กำลัง ให้ปฎิภาน ให้กำจักความหิว บรรเทาความกระหาย ทำให้ลมเดินคล่อง ล้างลำไส้ และย่อยอาหารใหม่ที่ยังเหลืออยู่

ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วัดป่าศิลาวิเวก และทายก ทายิกาได้ริเริ่มสร้างสรรค์งานบุญประเพณีขึ้นมาและปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมร่วมงานจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ช่วยส่งเสริมสนับสนุน เป็นงานประเพณีและประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้ทราบอย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา ยังเป็นการสร้างความปรองดอง สามัคคีของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามประเพณีวิถีพุทธ ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศล และปฏิบัติบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าด้วย

…………………………………………….

สวท.มุกดาหาร 10 ก.พ. 2559

You May Also Like