ไมโครซอฟ (Microsoft) ทดสอบวาง data centers ไว้ใต้น้ำ

ไมโครซอฟ (Microsoft) ทดสอบวาง data centers ไว้ใต้น้ำ

Data centers มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จำนวนมากมีระบบหลักภายในประกอบด้วย Server, Storage, Network, Power supply.. etc. เพื่อใช้ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ Microsoft ผ่านระบบ Cloud-based และ Internet Provisions

ปัญหาใหญ่ของการใช้งานและบำรุงรักษา Data Centers ให้ทำงานได้ตามปกติ คือ พลังงานไฟฟ้ามหาศาล เฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเพียงชาติเดียวประมาณการกันว่าต้องใช้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินถึงจำนวน 34 โรง ในแต่ละปี ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อป้อนให้ Servers ให้ทำงานได้ตามปกติในแต่ละวันตลอดทั้งปี และพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานต้องสูญเสียไปกับ”ระบบระบายความร้อนของ Servers” แม้ว่าทีมวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ จะพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อลดความร้อนและอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการ Data Centers ไม่ให้มีความร้อนสูงเกินไปเพราะจะมีปัญหากระทบกับระบบทำงานก็ตาม

ระบบระบายความร้อนของ Servers อาจใช้ น้ำ ของเหลว เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ พร้อมกับพยายามนำความร้อนและความเย็นภายในห้อง Data centers กลับมาหมุนเวียนใช้งานอีกครั้ง รวมทั้งหาวิธีการลดต้นทุนพลังงานด้วยวิธีต่าง ๆก็ยังไม่สามารถลดต้นทุนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญเป็นปัญหาที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Facebook Google Microsoft Twitter IBM ต่างต้องรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตลอดเวลา

จากปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ ไมโครซอฟ ต้องคิดใหม่ทำใหม่ และได้ทำการทดสอบวาง Data Centers ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Desktop PC 300 เครื่องทำงานคู่ขนานกัน น้ำหนักรวม 38,000 ปอนด์ วางไว้ในท้องทะเล ระยะทาง 1 กิโลเมตร(0.62 ไมล์) ห่างจากชายฝั่ง Central California ใกล้ San Luis Obispo ที่ความลึก 10 ฟุต หรือ 3.4 เมตร

การทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จผลอย่างยิ่ง เพราะ Microsoft ไม่ต้องลงทุนในเรื่อง ระบบระบายความร้อนให้กับ Data Centers เลย เพราะความเย็นของน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวทำให้ตัว Servers มีความเย็นที่ระดับ 24/7 หรือระดับที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนในเรื่องระบบระบายความร้อนได้

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Data Centers ของ Microsoft ที่อยู่ในท้องทะเลไม่ได้ทำให้อุณหภูมิใต้ท้องทะเล หรือบริเวณรอบ ๆ Data Centers สูงขึ้นแต่อย่างใด และ Data Centers ในทะเลยังปลอดภัยจากภัยคุกคามทางกายภาพ เช่น จากคน สัตว์ หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้นระดับหนี่ง

Microsoft ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาน้อยกว่า 90 วันในการติดตั้งทดสอบระบบ Data Centers ตัวใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว นับตั้งแต่วันที่นำ Data Centers ลงเรือ ไปยังจุดที่ฐานปฏิบัติการแห่งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิคที่ระยะทาง 125 ไมล์ห่างจากชายฝั่งทะเล แล้วหย่อน Data Centers ลงในทะเล

Microsoft ยังจะใช้ประโยชน์จากกระแสน้ำทะเลและคลื่นในท้องทะเลทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้งานกับ Data Centers บางส่วน เพื่อช่วยทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมเป็นการลดต้นทุนพลังงานส่วนหนึ่งด้วย….

……………………………………..

ข้อมูลจาก interestingengineering.com, pantip.com

You May Also Like