งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

งาน  OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

จังหวัดมุกดาหารจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop สารสัมพันธ์สองแผ่นดินมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่บริเวณ ศูนย์แสดงสินค้า สะหวัน-ไอเทค แขวงสะหวันนะเขต ส.ปป.ลาวนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านสันติภาพ พรมวิหาร รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ส.ปป.ลาว นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop สารสัมพันธ์สองแผ่นดินมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจำปี 2559
นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการติดตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ otop สารสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ได้เรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ otop และการและด้านการบริหารจัดการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งใน 28 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าสวรรค์ไฮเทคแขวงสะหวันนะเขต
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ของจังหวัดมุกดาหารจำนวน 21 กลุ่มผู้ประกอบการ otop จากจังหวัดกลุ่มสนุกจำนวน 3 กลุ่มเครือข่าย otop ต่างจังหวัดจำนวน 18 กลุ่มและผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop จากสปป. ลาวจำนวน 5 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 53 กลุ่มมาแสดงและจำหน่ายสินค้า
ด้าน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับการตั้งให้เป็นเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นการก้าวเดินไปอย่างมั่นคงได้นั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ตามที่รัฐบาลได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งด้วยการมอบนโยบายต่างๆที่สำคัญให้ดำเนินการซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ otop ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์องค์ความรู้ต่างๆตลอดจนช่องทางการค้าการตลาดให้มีมาตรฐานและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

……………………………
จาก สปสช. มุกดาหาร

You May Also Like