อำเภอหนองสูงจัดงานประจำปีโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท ฯ

อำเภอหนองสูงจัดงานประจำปีโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประจำปีโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทและเอกลักษณ์เมืองหนองสูง นายอุตสาหะ กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการจัดงานประจำปี โฮมเหง้า เผ่าผู้ไท ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า อำเภอหนองสูงเป็นอำเภอที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชุมชนเผ่าผู้ไท ซึ่งยังคงเป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสูง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จัดงานประเพณีประจำปีของอำเภอหนองสูงขึ้น โดยกำหนดชื่องานว่างานประจำปี โฮมเหง้า เผ่าผู้ไทไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระไกรสรราช เจ้าเมืองหนองสูง เสริมสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวผู้ไทอำเภอหนองสูงและชาวผู้ไทยจากต่างถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงานที่สำคัญประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าเมืององค์แรกการจัดและประกวดขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยจากตำบลต่างๆทั้ง 6 ตำบลการประกวดอาหารพื้นบ้าน การประกวดส้มตำลีลา การประกวดฟ้อนกลองตุ้มและการประกวดธิดาผู้ไทพระไกรสรราช ทั้งนี้โดยมี พี่น้องประชาชน ชาวผู้ไท อำเภอหนองสูงทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

……………………………

สวท.มุกดาหาร

You May Also Like