มุกดาหาร สรุป 7 วัน อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2559

มุกดาหาร สรุป 7 วัน อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2559 เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 36 ราย เสียชีวิต 4 ราย

วันที่ 18 เม.ย. 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ฯและคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสรุปและประเมินสถานการณ์การเกิดอุบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมไปถึงเทศกาลสำคัญ ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่นต่อไป

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันที่ 7 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต มีพื้นที่ อำเภอเมือง 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 คน อำเภอนิคมคำสร้อย ผู้บาดเจ็บ 1 คน อำเภอ หว้านใหญ่ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 คน อำเภอหนองสูง 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 คน สาเหตุส่วนใหญ่ ดื่มสุรา ขับรถเร็ว ล้มเอง

สรุปยอดสะสมอุบัติเหตุ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน จังหวัดมุกดาหารเกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เพศชาย 2 ราย เป็นชาวต่างชาติสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย และเพศหญิง 2 คน บาดเจ็บ 36 ราย เป็นชาย 28 รายหญิง 8 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 อุบัติเหตุ ลดลง 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ลดลง 8 คน ส่วนผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 2 ราย โดยมีอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดงหลวง อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอเมืองมุกดาหาร ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ จักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ถนนกรมทางหลวง ถนน อบต.และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดช่วงเวลา 16.00 น.ถึง 24.00 น.

ส่วนการเรียกตรวจรถ ตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. และมาตรการเสริมอีก 4 มาตรการ ได้แก่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร โดยตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ ถนนสายหลักจำนวน 14 จุด ในพื้นที่ 7 อำเภอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 470 คน รวม 7 วัน ได้เรียกตรวจรถ 63,128 คัน ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ตามมาตรการ ดังกล่าว จำนวน 11,543 ราย แยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 3,517 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 3,128 ราย ไม่มีใบขับขี่ 1,846 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 1,071 ราย ความเร็วเกินกำหนด 571 ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 529 ราย แซงในที่คับขัน 382 ราย ขับรถย้อนศร 339 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 94 ราย เมาสุรา 68 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมของคนคือดื่มสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ล้มเอง และขับรถโดยประมาท เฉี่ยวชน กับรถคันอื่น และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งจังหวัดจะได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุป และแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เบื้องต้นนี้ จะยังคงมีการรณรงค์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และมาตรการเสริมอีก 4 มาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งในภาวะปกติและเทศกาลสำคัญ ๆ ต่อไป และพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเสียสละ ก่อนกล่าวปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ถ่ายทอดเสียงการประชุมทั้งจากจังหวัดและส่วนกลางจนเสร็จสิ้นการประชุม

…………………
สวท.มุกดาหาร

You May Also Like