มุกดาหาร เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตำบลนาโสก

มุกดาหาร เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตำบลนาโสก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่บ้านป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร และเป็นแห่งที่ 2 ปี 2559 เพื่อเป็นอีกตัวเลือกในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญญาท้องถิ่นของชุมชน ชนเผ่าหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 18 พค. 2559 ที่บริเวณลานวัดศรีสวาสดิ์ หมู่ 4 บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวหมู่ที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องชาวบ้านเหล่าป่าเป้ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจำนวนมาก
นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว เป้าหมายปี 2559 จำนวน 2 แห่งคือที่หมู่ที่ 5 , 6 บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี และหมู่ที่ 4,11,16 บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหารเพื่อเป็นอีกตัวเลือกในการเข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนนธรรม และภูมิปัญญญาท้องถิ่นของชุมชน สำหรับบ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ 4,11,16 ตำบลนาโสก เป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไท มีวิถีวัฒนธรรมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้านขับร้องหมอลำ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการนำวัสดุจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ไม้กวาด ข้าวกล้อง เสื้อเย็บมือ ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์จากใยเป้ด มาใช้ในการทำสิ่งของไว้ใช้งานและเป็นสินค้าสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีการสอนการทำจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมพัฒนาการทำให้มีความสวยงามตามยุคสมัย ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้ มีฐานลดรายจ่าย ฐานเพิ่มรายได้ ฐานประหยัด และบ้านพักโฮมเสตย์ ก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านแข้ ของทางจังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีขีวิตของชนเผ่า รวมไปถึง เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านและอยากกลับมาท่องเที่ยวดีกคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวนั่นคือ ความสะดวก การจัดบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านให้สะอาดและดูแล้วสวยงามที่สำค้ญคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้หากทำได้จะทำให้หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวของบ้านเหล่าป่าเป้ด มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและผลตามมาทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพและรายได้จากการจำหน่ายสินค้า Otop ของฝากของที่ระลึก หรือที่พัก เป็นต้น

………………………………

สวท มุกดาหาร

You May Also Like