ตำรวจภูธร มุกดาหาร ทำลายของกลางคคีอาญา รวมกว่า 424 รายการ

ตำรวจภูธร มุกดาหาร ทำลายของกลางคคีอาญา รวมกว่า 424 รายการ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 ที่ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พันตำรวจเอก อัครชัย ยลโสภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอนันตชัย ไขประภาย ตัวแทนสรรสามิตพื้นที่มุกดาหาร ตัวแทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการเผา ทุบ ทำลายของกลางที่คดีถึงที่สิ้นสุด ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1427/2559 ประกอบด้วย อาวุธปืนสงคราม อาวุธปืนสั้น-ยาว ไทยประดิษฐ์ ของกลางที่ใช้ก่อเหตุในคดีต่างๆ เช่น มีด ดาบ ท่อนไม้ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน จำนวนทั้งสิ้น 260 คดี 424 รายการ ซึ่งได้มาจากการตรวจยึดโดยตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 15 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง พ.ศ.2480 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2504
สำหรับของกลางที่เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ทั้งหมด ทางตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินส่งกองสรรพาวุธ กรุงเทพมหานคร จำนวน 115 คดี 166 รายการ ส่วนของอุปกรณ์เล่นการพนัน จำนวน 145 คดี 258 รายทาง ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเผาทำลาย
พันตำรวจเอก อัครชัย ยลโสภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปฏิบัติการทำลายของกลางในคดีอาญาที่ศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งของกลางในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุในคดีอาญา ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้มงวดในการปราบปราม พร้อมระดมกำลังเพื่อร่วมกันป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.

……………………….

สวท มุกดาหาร

You May Also Like