วันนัดพบแรงงาน มุกดาหาร มิถุนายน 2559

วันนัดพบแรงงาน มุกดาหาร  มิถุนายน 2559 

ประกาศจากสำนักงานจัดหางานมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 เวลา 8.30 น.ถึง 15.00 น เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ต้องการหางานทำ และนายจ้างที่ต้องการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานในวันเวลาดังกล่าว

สำหรับนายจ้างที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับสมัครงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้หรือต้องการประกาศตำแหน่งงานว่าง สามารถกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มส่ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2559

ช่องทางการติดต่อโทร 042-613037-8
โทรสาร.042-613037
E-mail : mdh@doe.go.th
Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

You May Also Like