พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมทำบุญตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมทำบุญตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 19 ก.ค.2559 เวลา 07.15 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร-ชาวลาว ร่วมทำบุญจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดงานเทศกาล อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธสาสนาประจำปี 2559 ของจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวัดนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนที่จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมถวายเทียนพรรษาที่ วัดใหญ่ไชยะพูม เมืองไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของทั้งสองเมือง สองประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี ในมิติพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

วันอาสาฬหบูชาหรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนานั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตร หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพุทธศาสนา และเป็นพระอริยะสงฆ์องค์แรก ในพระพุทธศาสนา ซึ่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญ กลางเดือนหรือเดือน 8 จึงนับเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือพระรัตนไตรเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ส่วนวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนา อธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนคือตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึง 11 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เว้นแต่มีกิจกรรมจำเป็นจริง ๆ

เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดต่าง ๆ และ เข้าวัดรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนาตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และและชำระจิตใจให้ผ่องใสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

สวท มุกดาหาร

You May Also Like