ผลประชามติฯอย่างไม่เป็นทางการ

ผลประชามติฯอย่างไม่เป็นทางการ  ปชช.รับร่างรธน.-คำถามพ่วง

สำหรับผลการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญร้อยละ 61 และเห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 58

มีผู้มาลงคะแนนเสียง 27 ล้านคน โดยเมื่อแยกรายภาค พบว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงภาคกลาง-ใต้ คะแนนเห็นชอบทิ้งห่าง ภาคเหนือคะแนนรับ-ไม่รับสูสี ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ออกเสียงไม่รับ

ผลการนับคะแนน ทั่วประเทศ มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งประเทศ 27,623,126 คน

  • เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 15,562,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40
  • ไม่เห็นชอบ 9,784,680 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60

ส่วนประเด็นที่สอง คำถามพ่วง ได้รับคะแนน

  • เห็นชอบ 13,969,594 คน คิดเป็นร้อยละ 58.11
  • ไม่เห็นชอบ 10,070,599 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80  รวมบัตรดี 26,688,729 ใบ บัตรเสีย 869,043 ใบ

สำหรับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ทั่วประเทศมีจำนวนทั้งหมด 50,585,118 คน แยกเป็น

  • ภาคกลาง 17,704,137 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,009,430 คน
  • ภาคเหนือ 9,043,219 คน
  • และภาคใต้ 6,828,332 คน

จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 4,483,075 คน รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา 2,054,425 คน และ จ.ขอนแก่น 1,429,431 คน จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยที่สุดคือ จ.ระนอง 131,768 คน

………………………………

ข้อจาก news.mthai

You May Also Like