จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่นายอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสิ่งของให้ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้อง ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร

จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ โดยแต่ละอำเภอจะได้จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลในพื้นที่อำเภอ สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาฯ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจ ทุกคนนำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนสมัครลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในทั้ง 7 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวนผู้สมัครทั้งหมด ในงาน ๘ ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัย งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และ งานจราจร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๑๙๑ คน

 

ส.ปชส.มุกดาหาร

You May Also Like