การฟ้อนผู้ไทย

การฟ้อนผู้ไทย

……..การฟ้อนผู้ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อของชาวผู้ไทย ซึ่งจะควบคู่ไปกับการลำผู้ไทย การฟ้อนผู้ไทย อาจใช้หญิงล้วนหรือทั้งชายและหญิง ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาของท่าที่ฟ้อน และจำนวนผู้ที่ฟ้อน ซึ่งอาจมีตั้งแต่สองคนขึ้นไป จนถึงจำนวนเป็นร้อยคน
การแต่งกาย ฝ่ายหญิงประกอบด้วย เสื้อ ผ้าซิ่น ผ้าสไบ ดอกไม้ ตุ้มหู สร้อยสังวาล และเข็มขัด เสื้อฝ่ายหญิงเป็นเสื้อแขนกระบอกยาว หรือแขนสามส่วน สีคราม หรือดำ คอรัด หรือคอธรรมดา ตรงปลายแขนหรือปลายคอเสื้อ อาจทำเป็นแถบสีหรือแถบผ้าขิดที่สวยงาม ผู้ที่ใส่ผ้าซิ่นที่แยกกับเสื้อ จำเป็นต้องใส่เข็มขัด เช่น เข็มขัดนาค หรือเข็มขัดเงิน ผ้าสไบจำเป็นสำหรับฝ่ายหญิง อาจเป็นผ้าขิด หรือผ้าถัก ใช้พาดไหล่ซ้าย หรือพันเฉียงไหล่ซ้ายหรือคล้องคอนอกจากนี้ยังนิยมใช้ดอกไม้สดแซมผม มีตุ้มหู และสร้อยสังวาลย์
การแต่งกายของฝ่ายชาย นิยมใส่เสื้อม่อฮ่อมสีคราม หรือสีดำแขนสั้น กางเกงขาก๊วยสีเดียวกับเสื้อ มีผ้าขาวม้าคาดเอว มีสร้อยสังวาลย์เช่นเดียวกับฝ่ายหญิง

……..เครื่องดนตรี ที่สำคัญได้แก่ แคน และกลองหาง นอกจากนี้อาจมีพิณ กระจับปี่ ซอ ปี่ หมากกลิ้งกล่อม (โปงลาง) กลองตุ้ม ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และพังฮาด (ผ่าง) เป็นต้น
……..เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบ ไม่มีกำหนดแน่นอน แต่ส่วนใหญ่เป็นเพลงแคนลายผู้ไทน้อย การบรรเลงจะมีการขับร้องหรือไม่มีก็ได้

ปัจจุบัน เราสามารถชมการฟ้อนภูไท ได้ตามงานประเพณีต่างๆ ในถิ่นที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ เช่น ตำบลคำชะอี เขตอำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ซึ่งเป็นเขตที่ขาวผู้ไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร

…………………………………….

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร , ภาพจาก mukdahan24hr

You May Also Like

ใส่ความเห็น