โซ่ถั่งบั้ง

โซ่ถั่งบั้ง

……..โซ่ถั่งบั้งเป็นของชาวโซ่ อำเภอดงหลวง แสดงในโอกาสที่เป็นงานใหญ่ ๆ เช่น งานแต่งงาน หรืองานบุญ การเลี้ยงผีบ้านผีเรือน
……..การแสดงโซ่ทั่งบั้ง (ถั่ง แปลว่า กระทุ้ง บั้ง แปลว่า กระบอกไม้) ถือว่าเป็นการแสดงที่ส าคัญที่สุด และเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ มีวิธีการไม่ซับซ้อน เดิมใช้ชายล้วนๆ จำนวน ๖ – ๑๐ คน แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้เล่นดนตรี ขับร้องและแสดงท่าฟ้อนร า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโซ่โดยตรง เครื่องดนตรี มีไม้ไผ่สีสุก ขนาด ๑.๕ เมตร ครบตามจ านวนผู้แสดงที่เป็นชาย ที่จะกระทุ้งให้เกิดเป็นเสียงดนตรี กลองใช้ตีให้จังหวะ ฉิ่ง ฉาบ ซอ ซุง แคน เพื่อให้ประกอบเสียงดนตรีให้ไพเราะ และสามารถออกท่าร าได้อย่างสนุกสนาน
……..เครื่องแต่งกาย เดิมการแสดงใช้ผู้ชายล้วน จะนุ่งห่มแบบโบราณ (นุ่งผ้าเตี่ยว) ไม่สวมเสื้อ มีอาวุธ เช่น หน้าไม้มีเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าหรืออุ ปัจจุบันสตรีเข้าร่วมแสดง และมีการปรับปรุงการแต่งกาย โดยชายจะใส่เสื้อผ้าชุดผ้าฝ้าย ตัดเย็บเป็นชุดให้เหมือนกัน ผู้หญิงใช้ผ้าซิ่นและใช้ผ้าขาวม้ารัดหน้าอก มีผ้าโผกหัว….

……………………….

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร , ภาพจาก mukdahan24hr

You May Also Like