งานบุญส่วงเฮือ

งานบุญส่วงเฮือมุกดาหาร
งานบุญส่วงเฮือมุกดาหาร มีการจัดงานในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี  จะมีการจัดงาน ๒ – ๓ วัน ติดต่อกันคือ ในช่วงวันขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ำเดือนสิบเอ็ด เป็นงานที่จัดขึ้นตามความเชื่อ ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเทพเจ้าแห่งล าน้ำโขงของกลุ่มคนทั้งสองฝั่งโขง ระหว่างเมืองมุกดาหารกับเมืองสะหวันนะเขต ถือได้เป็นประเพณีสองฝั่งโขง นอกจากจะจัดทำพิธีที่ฝั่งเมืองมุกดาหารแล้ว ยังมีการจัดทำพิธีที่เมืองสะหวันนะเขต อีกด้วย

 

………………….

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

You May Also Like