สนง.สลากกินแบ่งฯ เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พย.- 28 พย. 2558

ตำแหน่งที่เปิด

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธุ์ ระดับ 3
นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 3
นักบัญชี ระดับ 3
นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3
นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3
วิศวกร ระดับ 3 (ไฟฟ้า, เครื่องกล)
นิติกร ระดับ 3

รายละเอียดการรับสมัคร>>

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ >>

…………………………..

 

You May Also Like