วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สถานที่ธรรมชาติ อันเป็นภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกันเรียงรายเป็นทิวเขาอันสวยงาม บนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา สถานที่ที่ชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว

psk2
เจดีย์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

psk1
มุมกว้างของวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาใน หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

วัตถุประสงค์การสร้าง

เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวชม

1. แต่งกายให้สุภาพ สำรวม สุภาสตรีที่นุ่งสั้น จะต้องเปลี่ยนใส่ผ้าถุงก่อนเข้าชม แม้ทางวัดจะมีเตรียมไว้ให้ เพื่อความสะดวกควรแต่งกายให้เรียบร้อยมา จะสะดวกกว่า

2. ไม่ส่งเสียงดัง ควรอยู่ในสภาพอันสำรวม เพราะที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ผู้ที่ขับรถผ่านบริเวณวัดไม่ควรบีบแตร หรือกระทำการใดๆที่จะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ

3. ควรเดินชมในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ควรเดินเข้าไปในพื้นที่ของผู้ปฏิบัติธรรม เช่น กุฏิพัก เขตสงฆ์

4. ช่วยกันรักษาความสะอาด เช่น ทิ้งขยะในบริเวณที่กำหนด รักษาความสะอาดในห้องน้ำ ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในวัด หรือนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในพื้นที่บริเวณในวัดไม่ควรสูบบุหรี่ในพื้นที่บริเวณในวัด

psk3
เจดีย์วัดผาซ่อนแก้ว
psk3-1
ศิลปะอันงดงาม
psk4
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
psk5
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ที่อยู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เลขที่ 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 084 494 1262 ช่วงเวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
email: info@phasornkaew.org
http://www.phasornkaew.org

การเดินทาง

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ระยะทางจากกรุงเทพ ถึงวัดรวมระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง โดยขับมาตามเส้นทางดังต่อไปนี้

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี และใช้เส้นทางหมายเลข 21 สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มาสักระยะ จนใกล้หลักกิโลเมตรที่ 260 ให้สังเกตอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองทางซ้ายมือ และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสัก พิษณุโลก ขับต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 30 นาที หลักกิโลเมตรที่ 103 มีจุดสังเกตคือ อบต.แคมป์สนอยู่ทางขวามือ และธนาคารกสิกรไทย เยื้องขึ้นไปทางซ้ายมือ ตรงไปกลับรถ และจะเห็นป้าย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อยู่ปากซอยทางเข้า หมู่บ้านทางแดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต.แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด เลี้ยวขวาข้ามสะพานและจอดรถ ณ บริเวณที่จัดไว้
การเดินทางโดยเครื่องบิน
ท่านสามารถเดินทางมาที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก จากสนามบิน ขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก หล่มสัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที สังเกตด้านซ้ายมือ จะผ่านชีวาศรม จากนั้นตรงต่อไป จะเห็นป้าย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อยู่ปากซอยทางเข้า หมู่บ้านทางแดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต. แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด

การเดินทางโดยรถประจำทาง
ท่านสามารถเดินทางมาลงได้ 2 สถานี คือ

– สถานีหล่มสัก แล้วเรียกรถต่อไปยังพิษณุโลก ลงหน้าตลาดห้วยไผ่ จากปากทางเข้าหมู่บ้านทางแดง เดินเข้ามาประมาณ 10 นาทีจะเห็นสะพานทางเข้าวัดด้านขวามือ

– สถานีที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวัน จะมีรถโดยสารบริการต่อเข้าไปยังตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ให้ลงรถที่หน้า อบต. แคมป์สน หรือหน้าตลาดห้วยไผ่
หากท่านต้องการข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลการเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร ที่ 2 บริษัท คือ
1. บริษัท เพชรทัวร์ จำกัด
– สถานีเพชรบูรณ์ 0-5672-2818
– สถานีกรุงเทพฯ 0-2936-3230
2. บริษัท ถิ่นสยามทัวร์ จำกัด
– สถานีเพชรบูรณ์ 0-5672-1913
– สถานีหล่มสัก 0-5670-1613
– สถานนีกรุงเทพฯ 0-2936-0500

แผนที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

……………………..

ข้อมูลจาก phasornkaew.org

 

หาที่พักในเขาค้อ