ภูทับเบิก

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่ตั้งตระง่านท่ามกลางแนวเขาที่เรียงรายเป็นทะเลภูเขาตามธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธ์เย็นสบายตลอดปี ในตอนเช้ามีหมอกและกลุ่มเมฆตัดกับยอดเขาที่เราสัมผัสได้ มีไร่กะหล่ำปลีที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขาที่สวยงาม…
ภูทับเบิก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

tb01
เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านหมู่บ้านชาวม้ง

ภูทับเบิก ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางค่อนค่างสูงชันและคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา รถบัสไม่สามารถขึ้นไปได้ (หรืออันตรายมากถ้าจะขึ้น)

บ้านทับเบิกเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเผ่าม้ง และเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่แหงหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวบ้านทำการปลูกฝิ่น และเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ก่อนที่จะมอบตัวกับทางการ และมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ. 2525 โดยชาวบ้านประกอบ อาชีพเกษตรกรรม มีการทำแปลงเกษตรแบบขั้นบันได และปลูกกะหล่ำปลี…

จุดที่น่าสนใจในภูทับเบิก

ด้วยความสูงของยอดภูทับเบิกกว่า 1768 เมตร นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีหมอกและเมฆลอยตัดตรงยอดภู ทำให้เราสามารถสัมผัสเมฆและหมอกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีสถานที่ไม่กี่แห่งที่จะได้สัมผัสแบบนี้ พร้อมทั้งมีดอกไม้ป่า พืชผลของชาวม้งอย่างไร่กะหล่ำปลี ที่เป็นอีกจุดที่พลาดไม่ได้ ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายชั้นเลิศ…

tb4
บรรยากาศที่พักและไร่กะหล่ำปลี

การเดินทางไปภูทับเบิก

1. จากเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสี่แยกหล่มสัก ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 203 อีก 13 กิโลเมตร พบป้ายบอกทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตามทางหลวง 2011 และทางหลวงหมายเลข 2331 อีก 40 กิโลเมตร ก่นอถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมของ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีทางแยกขวาเข้าหมู่บ้านทับเบิกไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร

2.เส้นทางด้านอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เลยที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
มาประมาณ 24 กิโลเมตร จะถึงภูทับเบิก

tb1
ไร่กะหล่ำปลีภูทับเบิก
tb2
หมอกในตอนเช้า
tb3
ไร่กะหล่ำปลีภูทับเบิก

แผนที่ภูทับเบิก

จากทีมงาน มุกดาหารไลฟ์