สนง.ปลัดฯสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
1.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 410 ตําแหน่ง
1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 804 ตําแหน่ง
1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) จํานวน 77 ตําแหน่ง
1.4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จํานวน 507 ตําแหน่ง

รวม 1,798 อัตรา

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่>>

สมัครสอบออนไลน์ที่นี่>>

ที่มา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

You May Also Like