ผู้ว่าฯมุกดาหารเชิญชวนประชาชนร่วมซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ”

นายสรสิทธิ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.30 น. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่กำหนด จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม”ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” จำนวน 3,740 คน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม เส้นทาง การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และร่างกายของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม”ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดซ้อมย่อยผู้สมัครใจ วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 06.00 น. และกำหนดซ้อมใหญ่พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตามเส้นทางที่ได้กำหนด “เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร

โดยเริ่มต้นการปั่นจักรยานที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ผ่านศาลหลักเมือง ผ่านศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ไปยังศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และวัดศรีมงคลใต้ เลี้ยวขวาไปตามถนนสำราญชายโขง ตรงไป ผ่านวัดยอดแก้วฯ ผ่านวัดศรีสุมังค์ฯ ผ่านวัดศรีบุญเรือง เลี้ยวขวา ไปตามถนนข้าง รพ.มุกดาหารอินเตอร์ฯ ถึงแยกตัดถนนมุกดาหาร-ดอนตาล เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ผ่านหอแก้วมุกดาหาร ผ่านรีสอร์ท บ้านไม้หอม วกกลับมา กม.0 ถึง สี่แยกตลาดอินโดจีนเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามถนนพิทักษ์พนมเขต ผ่านวงเวียนน้ำพุ ผ่านมุกดาลัย ผ่านโรงเรียนมุกดาหาร ถึงสี่แยกเมืองใหม่ เลี้ยวขวาไปตามถนนชยางกูร ผ่าน บขส.มุกดาหาร – ผ่าน ธ.ก.ส. มุกดาหาร ผ่านสามแยกโคกสุวรรณ ถึงสามแยกเข้าสะพานมิตรภาพ 2 เลี้ยวขวาเข้าสะพานมิตรภาพ 2 ตรงไปกลับรถ จุดกลับรถท้ายด่าน (ไม่พัก) ตรงออกมาปากทางสะพานมิตรภาพ 2 เลี้ยวขวาไปตามถนนชยางกูร ผ่าน ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล ถึงสามแยกบ้านโคกสูง เลี้ยวขวา เข้าบ้านโคกสูง มุ่งหน้าบ้านบางทรายใหญ่ ผ่านโรงเรียนชุมชุนบางทรายใหญ่ ถึงสี่แยกบ้านบางทรายใหญ่ เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงไปยังใต้สะพานมิตรภาพ2 ลานพญานาค

ทำกิจกรรมปล่อนพันธุ์ปลาลงในน้ำโขงถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ก่อนปั่นจักรยานไปตามถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านวัดศรีมงคลเหนือ ผ่านมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ผ่านศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ถึงสี่แยกตลาดราตรีเลี้ยวขวาไปตามถนนวิวิธสุรการ เข้าสู่ศาลากลางจังหวัด โดยเส้นทางที่ผ่านจะเน้นกิจกรรมในรูปแบบของ “บวร” บ บ้าน คือ ประชาชน ว.วัด เป็นศูนย์กลางแห่งใจ และ ร. โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ มาร่วมจัดกิจกรรม

จังหวัดมุกดาหารจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนได้ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางความเป็นระเบียบ สวยงาม และความปลอดภัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 13 พ.ย. 2558
ขอบคุณ ภาพและข่าว โดย สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

You May Also Like