กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ประจำปี 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.) ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา

2.) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

3.) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

4.) ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

5.) ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

6.) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 5,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

7.) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
8.) ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

9.) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

10.) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง)
– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรบสมัคร >>>

สมัครสอบออนไลน์ที่  job.rid.go.th

 

You May Also Like