วัดสองคอน

วัดสองคอน (วัดศาสนาคริสต์ โรมันคาธอลิก) ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน อาคารสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี หรือโบสถ์พระแม่ไถ่ทาส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะกรรมการบุญราศรีจะจัดงานเฉลิมฉลองบุญราศรีขึ้น 2 ครั้งคือในวันที่ 22 ตุลาคม และ 16 ธันวาคม ของทุกปี

ความเป็นมา

คุณพ่อซาเวียร์ เกโก เข้ามาเผยแพร่ศาสนาเมื่อปี ค.ศ.1887 ( พ.ศ.2430 ) จากที่ชาวบ้านสองคอน ป่วยเป็นโรคระบาด และเชื่อว่าเกิดจาก ผีเจ้าที่ จึงได้เชิญคุณพ่อจาก วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม เมืองนครพนม มาปัดเป่า และสร้างวัดขึ้นมา หลังจากนั้น จึงเป็นสถานที่พักพิงแก่ผู้ที่ถูกขับไล่ที่เชื่อว่าเป็น ผีปอป และพวกทาสที่คุณพ่อไถ่มา ปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) สองคอนมีคริสตชนอยู่ราว 188 คน คุณพ่อได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “ วัดแม่พระไถ่ทาส”

ปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ.2460)คุณพ่อมาชีอา มาอภิบาลกลุ่มชนบ้านสองคอน สืบต่อจากคุณพ่อเกโก และได้สร้างวัดหลังที่ 2 แทนที่วัดหลังแรกที่ชำรุด วัดหลังที่ 2 มีรูปทรงคล้ายห้องแถวกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นไม้ยกสูงชั้นล่างใช้เป็นคอกวัว

ต่อมาในสมัยของคุณพ่อเปาโล ฟีเกต์ ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีน ของฝรั่งเศส คุณพ่อฟีเกต์ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสถูกบังคับให้เดินทางออกนอกประเทศไทยพระศาสนจักรคาทอลิคโดยเฉพาะที่บ้านสองคอน ถูกต่อต้านเบียดเบียนเพื่อล้มล้างอย่างรุนแรง มีคริสตชน 7 ท่าน ได้ยอมพลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อของตน เมื่อวันที่ 16 และวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1940 (พ.ศ.2483) วัดหลังที่ 2 นี้ได้ถูกบังคับรื้อทำลายด้วย และช่วงเวลานั้นตริสตชนสองคอนไม่มีทั้งสองวัดและไม่มีพระอยู่อภิบาลเป็นเวลาเกือบ 2 ปี คุณพ่อที่มาเยี่ยมเยือนเป็นองค์แรกคือ คุณพ่ออัลแบร์ ดง จากอุบลราชธานี

พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี รักษาการณ์แทนพระสังฆราชมิสซังลาว พร้อมกับคุณพ่อเปาโลศรีนวล ศรีวรกุล,คุณพ่ออันตนคำผง กายราช และคุรพ่อการ์โล กาแซตตา ได้มาเยี่ยมคริสตชนสองคอนครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม ค.ศ.1943 ( พ.ศ. 2486) ได้ใช้บ้านของ สามเณรเคน ว่องไว เป็นวัดชั่วคราว และได้ถวาย มิสชา เป็นครั้งแรกที่นั่น

เมื่อคุณพ่อ การ์โล มาทำการสอบสวนเรื่องราวการถวายชีวิตของมรณสักขีทั้ง 7 ที่สองคอนสถานที่เกิดเหตุประมาณ ค.ศ. 1943 ( พ.ศ. 2486) ได้สร้างวัดขึ้นมาชั่วคราวใต้ต้นจามจุรี นับเป็นวัดหลังที่ 4 รูปลักษณะวัดหลังนั้นคล้ายศาลาขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หลังค่ามุงแฝก ฝาขัดแตะสูงระดับอก

วัดหลังที่ 5 สร้างในสมัยคุณพ่อวินห์ เป็นวัดค่อนข้างถาวรกว้าง 10 เมตร ยาว 27 เมตรชั้นเดียว พื้นสูงกว่าระดับพื้นดินเล็กน้อยหลังคามุงด้วยสังกะสีผนังก่ออิฐ วัดนี้ถูกพายุพัดพังทลายทั้งหลัง หลังจากใช้ประกอบศาสนกิจไม่นาน คุณพ่อวินห์ไดสร้างวัชั่วคราวขึ้นใหม่เป็นหลังที่ 6 กว้าง 7 เมตรยาว 15 เมตร หลังคามุงแฝก พื้นไม้ ฝาขัดแตะ ต่อมาคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ยังเซน ได้สร้างวัดขึ้นชั่วคราวหลังที่ 7 ประมาณปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ.2503)เป็นบ้านชั้นเดียวกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หลังคามุงแฝก ฝาผนังทำด้วยไม้…

w2k-w
ประตูหน้าวัดสองคอน

สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีแห่งประเทศไทย
หลังเหตุการณ์การถวายชีวิตของมรณสักขีทั้ง 7 คณะกรรมการบุญราศีแห่งประเทศไทยได้มีโครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ที่บ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นเกียร์ติ เป็นที่ระลึก และเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่เกียร์ติคุณวีกรรมของบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) โดยก่อสร้างส่วนหอระฆังแล้วเสร็จเชิญระฆังขึ้นประดิษฐานและกระทำพิธีโดย พระอัครสังฆราชหลุยจี แบรสซาน เอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย ในโอกาสฉลองบุญราศีมรณสักขีของประเทศไทย วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ส่วนสักการสานฯทั้งหลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) กระทำพิธิเสกและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) โดยพระสมณทูตแบรสซาน,พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และคณะพระสังฆราชในประเทศไทย ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวชและคารวาสจำนวนมาก

w2k-w6
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือมิสซา วันธรรมดา เวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. และในทุกๆ ปีที่วัดสองคอนจะมีพิธีเฉลิมฉลองรำลึก การสถาปนา แต่งตั้งบุญราศี ณ กรุงโรม วันที่ 22 ต.ค. และพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน 16 ต.ค.
วัดสองคอนเป็นวัดศาสนาคริสต์ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร เป็นโบสถ์คริสต์ สร้างแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539 โบสถ์แห่งนี้ ถูกออกแบบโดย ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโถงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว ผนังของวัดและ ส่วนไว้พระธาตุเป็นกระจกใส บริเวณด้านหน้าเป็นส่วนประกอบพิธี มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ภายในมีโลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7 ไว้ให้สักการะบูชา มีไม้กางเขน 7 แห่งด้านหน้าแทนบุญราศีทั้ง 7

w2k-w3
โลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7

วัสดุก่อสร้างที่ใช้มีทั้งกระจกเรียบและหินทรายหยาบ ต้นไม้ด้านในกำแพงจะมี การจัดแต่ง วางเป็นระเบียบ กำแพงโบสถ์สร้างโอบล้อมโบสถ์เป็นครึ่งวงกลม มีผนังโค้งประดับภาพนูนต่ำ เล่าเรื่องราวประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน ด้านหลังเปิดโล่งเป็นสนามเพื่อเอาไว้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขง
บริเวณยังมีบ้านไม้เก่า หรือ เรื่อนอนุรักษ์ มีลักษณะใต้ถุนสูง หลังเล็กๆ ซึ่งเป็นบ้านพักของซิสเตอร์ที่เสียชีวิตจากครั้งนั้น โดยโบสถ์หลังนี้ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี นอกจากจะเป็นสถานจาริกแสวงบุญระดับประเทศ เป็นอนุสรณ์สถานเทิดเกียร์ติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 และยังประโยชน์แก่พระสาสนจักรและคริสต์ชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจในความสามัคคี เสียสละร่วมแรงใจของคริสต์ชนชาวไทย….

w2k-w1
กำแพงโครงครึ่งวงกลม
w2k-w4
ด้านหลังอาคาร
w2k-w5
เรื่อนอนุรักษ์
ชมวิดีโอรีวิว วัดสองคอน >>>

แผนที่ วัดสองคอน

………………..

ทีมงาน มุกดาหารไลฟ์

You May Also Like

ใส่ความเห็น