กฐินแล้น บ้านภู

กฐินแล้น บ้านภู  เป็น ชื่อเรียก งานจุลกฐิน ของชาวบ้านภู ในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  “แล้น” ภาษาผู้ไทย หมายถึง วิ่ง หรือเปรียบถึงความเร่งรีบ กฐินแล้น “งานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน” เป็นงานที่ชาวบ้านทำด้วยความรีบด่วน    โดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก  เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว โดยเริ่มตั้งแต่ พิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอ ตัดเย็บ  ย้อม  และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง เพื่อมิให้เลยกำหนดแห่ง “กฐินกาล” ในช่วง 1 เดือนหลังวันออกพรรษา นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ชาวพุทธเชื่อกันว่าอานิสงส์การร่วมงานบุญจุลกฐินได้บุญหนัก เพราะกฐินประเภทนี้ต้องมีเจตนาความมุ่งมั่นตั้งใจสูง

บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทย มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ประเพณีต่างๆ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงกระเกษตร มีที่พักโฮมสเตย์ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นตลอดมา

ประเพณีกฐินแล้น ของชาวผู้ไทบ้านภู จะวางแผนตระเตรียมล่วงหน้า 6-8 เดือน เริ่มด้วยการปลูกต้นฝ้าย ดูแลรอเวลาให้ดอกฝ้ายบานในช่วงใกล้วันออกพรรษาเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยว พอหลังเที่ยงคืนของ(เช้าตรู่)วันงาน หมอขวัญจะเริ่มทำพิธีมงคล บวชชีพราหมณ์ ให้หญิงสาวพรหมจารี 9 นาง นุ่งขาวห่มขาวไปเก็บดอกฝ้ายสีขาวบริสุทธิ์มาแยกเอาเมล็ดออก เรียกว่า“อิ้วฝ้าย” แล้วนำไป “ดีดฝ้าย” จนขึ้นฟูเป็นฝอยละเอียด นำมาม้วนเป็นหลอด ส่งต่อไปปั่นด้วย “กงปั่นฝ้าย” ให้ออกเป็นสายใยขาวยาว นำเส้นด้านปั่นใส่หลอดกระสวยเครือ ก่อนขึ้นทอบนกี่กระตุกพื้นบ้านให้ออกมาเป็นผืนผ้า จากนั้นส่งไปย้อมสี ตากแดดให้แห้งสนิท แล้วนำไปตัดเย็บเป็นผ้าไตร สบง จีวร อังสะ ผ้าสังฆาฏิ ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนนี้ก็มืดค่ำแล้ว แต่ชาวบ้านยังคงตระเตรียมงานกันอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งจัดสถานที่ เตรียมอาหารคาวหวาน ยามค่ำคืนขณะที่ผู้คนสาละวนกับงานของตน ก็จะมีการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน ดอกไม้ไฟ เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ลืมความง่วง

bpl2
อุปกรณ์ทอผ้า ชาวบ้านเรียกว่า กี่

จวบจนรุ่งเช้า เมื่อใกล้เวลาอันสมควร ผู้เฒ่า หนุ่มสาว ทั้งลูกหลาน ต่างมารวมตัวกันตั้งขบวนแห่บริเวณปากทางเข้าหน้าหมู่บ้านแต่ละคนถือเครื่องอัฐบริขาร ทั้งปัจจัยต่างๆ แล้วเคลื่อนขบวนนำองค์กฐินมุ่งสู่วัดบ้านภู เพื่อร่วมถวายผ้าจุลกฐินให้กับพระภิกษุสงฆ์พร้อมทำบุญเลี้ยงพระด้วยจิตใจอันเป็นกุศล เป็นอันเสร็จสิ้น งานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ของบ้านภู…

bpl
บริเวณงาน
bpl3
การฟ้อนผู้ไทย
bpl4
บริเวณงาน
bpl5
ขบวนแห่ กฐินแล้น บ้านภู

…………….

ขอบคุณรูปภาพจาก ฉันคือ ประชาชน

You May Also Like