สนง.ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับคำขอจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ

นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ปี 2559 กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่จะให้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถในทุกจังหวัด โดยมีจังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อถ่ายโอนภารกิจในการสอนอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถให้แก่เอกชนที่มีคุณสมบัติ เมื่อได้รับรองมาตรฐานแล้ว ผู้ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชน สามารถนำใบประกาศมาขอรับใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร 1584 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

อนึ่งขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันผู้ขอใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร กฎหมายรถยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นเวลา 4 ชั่วโมง และในอนาคตจะเพิ่มชั่วโมงอบรมเป็น 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ความสามารถในการขับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกำหนดวันอบรมและทดสอบสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่ใหม่ได้เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละไม่เกิน 40 ท่าน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าว

…………………………………..

สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว, ภาพจาก Pixabay

You May Also Like