ตลาดอินโดจีน

ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร เป็นที่รวมของสินค้าเครื่องใช้ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นค้า OTOP ของมุกดาหารเอง ซึ่งสินค้า มีทั้งของกินของใช้ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกจากประเทศเพื่อบ้าน เครื่องประดับ เครื่องจักสาร เสื้อผ้า สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหาร  รวมถึงร้านอาหาร และที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามแนวริมแม่น้ำโขง

ตลาดอินโดจีนมีสองชั้นสำหรับการเดินเที่ยวชมและจับจ่ายสินค้า โดยชั้นบนเป็นร้านค้าเดิมที่อยู่บนริมถนน และมีชั้นล่างบริเวณใต้เขื่อนริมแม่น้ำโขง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการจับจ่ายและเป็นการปรับภูมิทัศน์ริมโขง ซึ่งบริเวณขั้นล่างมีร้านค้ามากมายตลอดแนว ท่านสามารถเดินชมจับจ่ายสินค้าได้ทุกวัน

นอกจะเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าแล้ว ในบริเวณตลอดอินโดจีน ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร เช่น วัดศรีมงคลใต้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวมุกดาหาร ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง วัดศรีสุมังค์วนาราม วัดศรีบุญเรือง และเป็นจุดขึ้นเรือข้ามฟากไปยัง สปป.ลาวอีกด้วย

บริเวณตลาดอินโดจีนยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือ ในช่วงออกพรรษา ซึ่งจะมีเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และเวียดนาม ร่วมด้วย และทางจังหวัดมุกดาหาร กำลังปรับภูมิทัศน์แนวเขื่อนริมแม่น้ำโขงตลอดตัวเมือง ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกำลังกาย รวมถึงปันจักรยานริมแม่น้ำโขง (คล้ายกับเชียงคาน) ด้วย…

idc-up
ร้านค้าในตลาดอินโดจีน
idc-up1
ร้านค้าบริเวณชั้นล่าง
idc-up3
สินค้าในตลาดอินโดจีน
idc-up4
มีสินค้าให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย
idc-up5
ท่าเทียบเรือสินค้าและเดินทางข้ามฟาก
idc-up2
นั่งพักกินลมชมวิวริมเขื่อนแม่น้ำโขง

แผนที่ตลาดอินโดจีน 

……………………………….

โดย MukdahanLive

You May Also Like

ใส่ความเห็น