วันนัดพบแรงงาน ธันวาคม 2558

วันนัดพบแรงงาน ธันวาคม 2558

ประกาศจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นี้ เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

.ขอเชิญผู้ต้องการหางานทำ และนายจ้างที่ต้องการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานในวันเวลาดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อโทร 042-613037-8
โทรสาร.042-613037
E-mail : mdh@doe.go.th

You May Also Like