ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขงริมแม่น้ำ หรือ บริเวณตลาดอินโดจีน ติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง มีเรื่องเล่าขานกันว่า ราวปี พ.ศ. 1896 เจ้าฟ้างุ้ม แห่งเมืองลานช้าง เป็นบุตรเขยกษัตริย์เมืองอินทะปัด ได้พาลูกหลานอพยพตามลำน้ำโขงผ่านเมืองหนองคาย เมืองนครพนม จนถึงเขตเมืองมุกดาหาร แล้วเกิดเรือล่ม ที่บริเวณปากห้วยมุก ธิดาสาวทั้งสองคนซึ่งมีพระนามว่า พระนางพิมพา กับพระนางลมพามา เสียชีวิตทั้งสอง

เมื่อปี พ.ศ. 2313 เจ้ากินรีได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบสถ์วัดศรีมงคลใต้ขึ้น และในขณะก่อสร้าง ได้พบพระเมาลีพระพุทธรูปเหล็กจมอยู่ใต้พื้นดิน ( บริเวณศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องในปัจจุบัน ) จึงนำไปประดิษฐาน ณ โบสถ์วัดศรีมงคลใต้ แต่พอรุ่งขึ้น พระพุทธรูปเหล็กองค์นั้น ก็กลับมาประดิษฐานอยู่ที่เดิม ที่พบในครั้งแรกอีก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “พระหลุบเหล็ก” ประกอบกับ บริเวณดังกล่าว ทุกวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 จะมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงสองคน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพากับพระนางลมพามาและยังได้แสดงอภินิหารให้ปรากฎอยู่เนือง ๆ เจ้ากินรี เจ้าเมืองมุกดาหารได้สืบทราบประวัติแห่งความเป็นมาจึงตั้งศาลขึ้น ณ ที่แห่งนั้น เพื่อให้วิญญาณ ได้สิงสถิต เมื่อ พ.ศ.2315 และได้ขนาน นามว่า “ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง” อันเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวเมืองมุกดาหารสืบมา

ศาลที่สร้างเดิมเป็นไม้ และต่อได้มีการบูรณะเป็นคอนกรีต ชาวมุกดาหาร จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกับศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ท่านใดที่ได้มาเยียมเยือนเมืองมุกดาหาร โดยเฉพาะบริเวณตลาดอินโดจีน อย่าลืมสักการะขอพรเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

sn-up
หน้าศาลเจ้าแม่สองนางฯ
sn-up1
เจ้าแม่สองนางพี่น้อง
sn-up3
ทางขึ้นสักการะ

……………….

ข้อมูลบางส่วนจาก hellomukdahan

You May Also Like

ใส่ความเห็น