จังหวัดมุกดาหาร ซ้อมใหญ่ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD เหมือนจริง ระยะทาง 29 กิโลเมตร ตามเส้นทางสิริมหามงคลของจังหวัด

วันที 3 ธ.ค.2558 เวลา 15.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ซ้อมใหญ่ กิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เหมือนจริง ซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามเส้นทางสิริมงคลที่จังหวัดกำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโขง ถนนพิทักษ์พนมเขต ถนนชยางกูร ผ่านวัด 9 วัด โรงเรียน 9 แห่ง และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งของจังหวัด เช่น ศาลหลักเมือง หอแก้วมุกดาหาร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ศาลปู่พญานาค และสิ้นสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัดรวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การซักซ้อมดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการลงทะเบียน การจัดกลุ่มผู้ปั่น การจัดรูปแบบขบวน การจัดการจราจร การอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนผู้ปั่นจักรยาน มีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้กิจกรรม”ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR FAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ” BIKE FOR FAD” และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่กำหนด จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม”ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” จำนวน 3,391 คน อายุน้อยที่สุด 1 ขวบ อายุมากที่สุดที่ 88 ปี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่ >>>

…………………….

ภาพและข่าวจาก สวท มุกดาหาร

You May Also Like