หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร
……..หอแก้วมุกดาหาร ตั้งอยู่บนถนนมุกดาหาร  ดอนตาล ห่างจากอำเภอเมือง 2 กม. สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นสถานที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหาร แสดงนิทรรศการภาพของชนเผ่าในอดีต 8 เผ่า อุปกรณ์ เครื่องใช้ในอดีตที่ชาวมุกดาหารสร้างขึ้น

……..ลักษณะเป็นหอคอยที่สูงใหญ่ ทันสมัย สูงจากระดับพื้นดินถึงจุดชมวิว 50 เมตร และจากหอชมวิว ถึงยอดลูกแก้วมุกดาหาร 15 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น

……..ส่วนฐานของหอมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ชั้น 1 จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองมุกดาหารวัตถุโบราณล้ำค่าของแผ่นดิน ภาพถ่ายเก่า ตลอดจน เครื่องแต่งกายชาวไทยมุกดาหารทั้ง 8 เผ่า ชั้น 6 เป็นหอชมทัศนียภาพรอบเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดให้ ประชาชนได้สักการะ หอแก้วมุกดาหารเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. -18.00 น. บัตรเข้าชมคนละ 30 บาท

hk

หอแก้วมุกดาหาร

hk1

พื้นที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต

hk2

พื้นที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต

hk3

เงิน สิ่งของมีค่าที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

hk4

มุมมองจังหวัดมุกดาหารจากจุดชมวิวชั้น 7

…………………………………………..

ข้อมูลจาก แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร, พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดาหาร

ใส่ความเห็น