จังหวัดมุกดาหารร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น

วันที่ 9 ธ.ค.2558 เวลา 08.30 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร กว่า 2,000 คน กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างกระแสการต้านการคอร์รัปชั่น สืบเนื่องจาก วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ภายใต้แนวคิด “Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ขึ้น ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

mukn9-12-58-2

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เริ่มเวลา 08.30 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำ กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนจำนวน กว่า 2,000 คน กล่าวประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นว่า จะประปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง และช่วยนำพาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อขาวได้เดินรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นจากสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามถนนสองนางสถิตย์ ผ่านศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวิวิธสุรการ เข้าสู่ศาลากลางจังหวัด รับฟังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรับฟังการแถลงสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เวลา 10.30 น.

…………………………….
ภาพและข่าวจาก สวท.มุกดาหาร 9 ธ.ค. 2558

You May Also Like