จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ในส่วนของจังหวัดชมมุกดาหาร ได้จัดพิธีขึ้นในวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้
อำเภอเมืองจัดขึ้น ณ วัดป่าศิลาวิเวก ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอดอนตาล ณ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม ตำบลดอนตาลศรีนคร
อำเภอนิคมคำสร้อย ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ตำบลนิคมคำสร้อยคำสร้อย
อำเภอหนองสูง ณ วัดไตรภูมิ ตำบลหนองสูง
อำเภอคำชะอี ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลคำชะอี
อำเภอดงหลวง ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลหนองบัว
อำเภอหว้านใหญ่ ณ วัดป่าวิเวก ตำบลหว้านใหญ่

โดยที่วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมืองมุกดาหาร เวลา 14.00 น.นายสรสิทธิ์ สิทธิ์ฤทธิ์สรไกรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในภาคค่ำ เวลา 20.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการประชาชน นำดอกจันทร์เข้าเผา ณ เมรวัดป่าศิลาวิเวก โดยมีข้าราชการ ประชาชน แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ หรือชุดดำ รวมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จะได้รับหนังสือพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมได้มีการรวบรวมพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง 19 พระองค์ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2532 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลปัจจุบัน) และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต โดยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี และยืนยาวที่สุดในประวัติคณะสงฆ์ไทย

  

…………………………….

ภาพและข่าวจาก สวท.มุกดาหาร วันที่ 16 ธ.ค. 2558

You May Also Like