พระบรมฯเสด็จพระราชทานเพลิงฯ ทั่วหล้าอาลัย ‘สังฆบิดร’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังพระเมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส พุทธศาสนิกชนสุดอาลัย ร่วมส่งเสด็จล้นหลาม ริ้วขบวนอัญเชิญพระศพยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติสังฆราชองค์ที่ 19 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนที่เฝ้าส่งเสด็จตลอดสองข้างทางที่ริ้วขบวนเคลื่อนผ่าน ร่ำไห้น้ำตานองก้มกราบพระโกศ และเดินต่อท้ายริ้วขบวนยาวเหยียดจากต้นทางไปจนถึงวัดเทพศิรินทร์

พุทธศาสนิกชนไทยสุดโศกเศร้าอาลัย ร่วมส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กันอย่างเนืองแน่นล้นหลาม ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยช่วงเช้าวันเดียวกัน มีการจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ จากวัดบวรนิเวศวรวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในช่วงค่ำวันเดียวกัน ….>>

พร้อมกันนี้ ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามจุดต่างๆที่ได้กำหนดเอาอย่างพร้อมเพียงกัน

psr1 psr2 psr3

……………………

ภาพและข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์ 17 ธ.ค. 2558

You May Also Like