ลั่นระฆัง รถไฟไทย-จีน กลางปีหน้า ก่อสร้างเส้นกรุงเทพฯ-แก่งคอย-โคราช

การรถไฟฯ ปักหมุดสถานีเชียงรากน้อย ลั่นระฆัง รถไฟไทย-จีน ระยะทาง 873 กิโลฯ คาดกลางปีหน้า เริ่มก่อสร้างเส้นกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา…

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกอบพิธีลั่นระฆังเดินขบวนรถจัดเฉพาะพิเศษนำคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและตัวแทนฝ่ายจีน ร่วมเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานีเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมพิธีเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน

จากนั้น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐจีน ร่วมพิธีทำสัญลักษณ์ปักธงเพื่อเป็นการประกาศเริ่มเดินหน้าโครงการเต็มรูปแบบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการรถไฟไทย-จีน ทั้งสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลำโพง และสถานีเชียงรากน้อย การโชว์โมเดลขบวนรถและเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในอนาคต

นายวุฒิชาติ กล่าวว่า เตรียมยกระดับสถานีเชียงรากน้อย ในอนาคตให้เป็นสถานีกลางขนาดใหญ่ ด้วยการออกแบบให้เป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) การเป็นสถานีชุมทางของรถไฟไทย-จีน และรถไฟทุกระบบ รวมถึงรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ส่วนงบประมาณในการพัฒนา OCC อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของสถานีเพิ่มเติม แต่เงินลงทุนจะอยู่ในวงเงินมูลค่าโครงการรถไฟไทย-จีน ยกเว้นในส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบรางขนาด 1 เมตร รฟท.จะใช้งบประมาณดำเนินการเอง

สำหรับโครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 873 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 500,000 ล้านบาท กระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์ที่จีนมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา ขณะนี้การออกแบบโครงการคืบหน้าร้อยละ 80 โดยกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างกลางปี 2559 ส่วนช่วงที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด และนครราชสีมา-หนองคาย ขณะนี้การออกแบบคืบหน้ากว่า 50% ฝ่ายจีนจะส่งมอบผลศึกษาต้นปี 2559.

จากไทยรัฐออนไลน์ 19 ธ.ค. 2558 

You May Also Like