จังหวัดมุกดาหารเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

จังหวัดมุกดาหาร เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และสินค้า OTOP
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวบ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหารได้ร่วมกันเปิด ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรการเกษตร และสินค้า OTOP ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพ OTOP ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยการจัดทำโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร มีตลาดนัดชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง กระจายอยู่ทุกอำเภอทั้ง7อำเภอ
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 13 กิโลเมตร ติดถนนใหญ่ในเส้นทางมุกดาหาร-นครพนม และเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป มีอาหารสด ไม่ว่าจะเป็นผักสดปลอดสารพิษ อาหารตามฤดูกาล ประเภท กบ เขียด แมลงต่างๆ และทุกวันพฤหัสบดีจะมีการนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

…………..

จาก ส.ปชส.จังหวัดมุกดาหาร

You May Also Like