สรุปยอดอุบัติเหตุ 6 วันปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร สรุป 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 26 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายบาดเจ็บ 24 ราย เมาแล้วขับยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

( 4 ม.ค.58) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายสรสิทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ของวันที่ 3 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร มีผู้บาดเจ็บ 2 คน สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง และขับรถเร็วเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันอื่น แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต

สรุป 6 วันของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุ 26 ครั้ง บาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต 4 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 7 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ 3 ม 2ข 1ร และมาตรการเสริมอีก 4 มาตรการหรือ 10 มาตรการหลัก วันที่ 3 มกราคม จำนวน 12,038 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 1,813 ราย รวม 6 วัน เรียกตรวจยานพาหนะ67,993 คัน ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามมาตรการดังกล่าว 8,210 ราย มากที่สุดได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,940 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,213 รายและไม่มีใบขับขี่ 1,627 ราย ตรวจยึดรถยนต์ รถจักรยานยนต์รวม 19 คัน

นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าเหลืออีกหนึ่งวันของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559 ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางกลับขอให้จุดตรวจต่าง ๆ ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง ยังคงเข้มงวดกับการขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ และขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเลา 16.00 -20.00 น. ทั้งนี้หากประสบอุบัติเหตุ หรือพบเห็นอุบัติเหตุทางถนน แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4263-3101 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

………………………………………….

ภาพจาก ส.ปชส.มุกดาหาร, ข่าวจาก สวท.มุกดาหาร 4 ม.ค. 2559

You May Also Like