สรุปยอดอุบัติเหตุ 7 วันปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร

สรุป 7 วัน จังหวัดมุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายบาดเจ็บ 27 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร สรุป 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายบาดเจ็บ 27 ราย เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เมาแล้วขับยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นถนนในหมู่บ้าน

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร และสรุปการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559ในช่วงที่ผ่านมา โดยในวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 7 วันสุดท้าย ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร มีผู้บาดเจ็บ 3 คน สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง และขับรถชนสุนัขไม่มีผู้เสียชีวิต สรุป 7 วัน ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 27 คน เสียชีวิต 4 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 10 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมา ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง ขับขี่รถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคันอิ้น เวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 12.00-20.00 น.ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นถนนในหมู่บ้านและถนน อบต.
มีการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ 3 ม 2ข 1ร และมาตรการเสริมอีก 4 มาตรการหรือ 10 มาตรการหลัก วันที่ 4 มกราคม จำนวน 14,507 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 833 ราย รวม 7 วัน เรียกตรวจยานพาหนะ 74,387 คัน ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามมาตรการดังกล่าว 9,043 ราย มากที่สุดได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,254 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,432 รายและไม่มีใบขับขี่ 1,802 ราย ตรวจยึดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 12 คันรถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน

ส่วนแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ครั้งต่อไป หรือเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึงนี้ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

………………………………………….

จาก สวท.มุกดาหาร 5 ม.ค. 2559

You May Also Like