อำเภอดงหลวง

ap1

อำเภอดงหลวง

คำขวัญอำเภอ น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์ แหล่งวัฒนธรรมไทย คชสารไม้โบราณ พระอวตารประทับบาท งามพิลาศอ่างชะโนด โขดหินภูเขาไฟ ทรามวัยนอนสำราญ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.เปรมพัฒนา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4269-7060
หมายเลขโทรสาร 0-4269-7060

พื้นที่ 1,076.2 ตร.กม.
ประชากร 38,217 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 35.51 คน/ตร.กม.

ประวัติความเป็นมา

……..ในอดีตประมาณ 186 ปีก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2359 ชาวกะโซ่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง บริเวณเมืองมหาชัย ในแขวงคำม่วน และเมืองอื่น ๆ ในแขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของประเทศไทย อยู่ที่บ้านดงหลวง โดยการนำของ เพี้ยแก้ว นครอินทร์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นำชาวกะโซ่
……..ชาวกะโซ่ได้สำรวจและเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร แวดล้อมไปด้วยที่ราบลุ่มและเชิงเขา เหมาะสมในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อการดำรงชีพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านดงหลวง” และเป็นหัวหน้าชายไทยกะโซ่ ของบ้านดงหลวง ต่อมาได้เป็นกำนันตำบลดงหลวงคนแรก มีนามบรรดาศักดิ์ว่า “หลวงวาโนไพรพฤกษ์” ชาวกะโซ่ในท้องที่นี้ส่วนมากใช้นามสกุลเดียวกันว่า “วงค์กระโซ่” และ “โซ่เมืองแซะ”
……..ตำบลดงหลวง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของเมืองมุกดาหาร เมื่อมีการจัดตั้งเป็นอำเภอและจังหวัดในปี พ.ศ.2450 จึงโอนไปขึ้นกับอำเภอนาแก จ.นครพนม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.ดงหลวง ต.หนองบัว และ ต.กกตูม ขึ้นกับ อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายเกียรติคุณ สุวรรณกูล เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก
……..ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2527 อ.มุกดาหาร จ.นครพนม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จ.มุกดาหาร กิ่งอำเภอดงหลวงจึงได้โอนมาจากจังหวัดนครพนม และเป็นอำเภอดงหลวง ขึ้นกับการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร

อำเภอดงหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดงหลวง (Dong Luang) 12 หมู่บ้าน
2. หนองบัว (Nong Bua) 8 หมู่บ้าน
3. กกตูม (Kok Tum) 16 หมู่บ้าน
4. หนองแคน (Nong Khaen) 7 หมู่บ้าน
5. ชะโนดน้อย (Chanot Noi) 9 หมู่บ้าน
6. พังแดง (Phang Daeng) 8 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอดงหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลดงหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหลวงทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองแคน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแคนทั้งตำบล
เทศบาลตำบลกกตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกตูมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะโนดน้อยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังแดงทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนดงหลวงวิทยา โทร.0-4269-7040
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ราชมังคลาภิเษก โทร.0-4261-9532

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอดงหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเต่างอย (จังหวัดสกลนคร) อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม) และอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอคำชะอี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาวงแลอำเภอนาคู (จังหวัดกาฬสินธุ์)

……………………………………………..

ข้อมูลจาก amphoe.com , Wiki