อำเภอคำชะอี

Apkci

อำเภอคำชะอี
คำขวัญอำเภอ กลองโบราณ วัฒนธรรมลือเลื่อง เมืองแห่งขุนเขา สาวภูไท….คำชะอี
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.1 ต.น้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัด มุกดาหาร 49110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4269-1091
หมายเลขโทรสาร 0-4269-1091

พื้นที่ 645.7 ตร.กม.
ประชากร 47,490 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 73.54 คน/ตร.กม.

ประวัติความเป็นมา อำเภอคำชะอี
……..อำเภอคำชะอีเคยเป็นอำภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เมื่อจังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จึงขึ้นเขตการปกครองอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่า เมืองนครพนมเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครในอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บนฝั่งขวา ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ส่วนตำนานเมืองโครตรบูรณ์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร สรุปว่าอำเภอคำชะอีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรณ์ อันรุ่งเรืองในอดีต

อำเภอคำชะอีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านซ่ง (Ban Song) 7 หมู่บ้าน
2.คำชะอี (Khamcha-i) 14 หมู่บ้าน
3.หนองเอี่ยน (Nong Ian) 10 หมู่บ้าน
4.บ้านค้อ (Ban Kho) 11 หมู่บ้าน
5.บ้านเหล่า (Ban Lao) 11 หมู่บ้าน
6.โพนงาม (Phon Ngam) 10 หมู่บ้าน
7.เหล่าสร้างถ่อ(Lao Sang Tho) 7 หมู่บ้าน
8.คำบก (Kham Bok) 6 หมู่บ้าน
9.น้ำเที่ยง (Nam Thiang) 12 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอคำชะอีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลคำชะอี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำเที่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านซ่งทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำชะอีทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเอี่ยนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค้อทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนงามทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำบกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคำชะอี)

โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โทร.0-4269-1082
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม โทร.0-4263-5023
โรงเรียนคำบกวิทยาคม โทร.0-4260-1724
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โทร.0-4269-1168
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ โทร.0-4268-4099

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอคำชะอีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองสูง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์และอำเภอเขาวง (จังหวัดกาฬสินธุ์)

 

 

……………………………………

ข้อมูลจาก amphoe.com , Wiki