อำเภอหว้านใหญ่

apwy

อำเภอหว้านใหญ่
คำขวัญอำเภอ เมืองพระพุทธรูปงาช้าง พระปางไสยาส์น์ หาดมโนภิรมย์เพลินตา โสภาแก่งกะเบา
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.5 ต.หว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร 49150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4269-9060
หมายเลขโทรสาร 0-4269-9060
พื้นที่ 84.48 ตร.กม.
ประชากร 19,173 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 226.95 คน/ตร.กม.

ประวัติความเป็นมาอำเภอหว้านใหญ่
……..ท้าวสีหานามและท้าวหมาคำ นำราษฏรจากเมืองมหาชัย ประเทศลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อปี พ.ศ.2222 ในบริเวณที่เป็นสวนว่าน และตั้งบ้านเรือนขึ้นให้ชื่อเรียกว่าบ้านหว้านใหญ่ ส่วนเมืองพาลุกากรภูมิเป็น
เมืองจัตวาขึ้นเกบเมืองมุกดาหารและยุบเป็นหมู่บ้านสมัย ร.5 ขึ้นกับตำบลชะโนด

อำเภอหว้านใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1.หว้านใหญ่ (Wan Yai) 11 หมู่บ้าน
2.ป่งขาม (Pong Kham) 11 หมู่บ้าน
3.บางทรายน้อย (Bang Sai Noi) 11 หมู่บ้าน
4.ชะโนด (Chanot) 5 หมู่บ้าน
5.ดงหมู (Dong Mu) 6 หมู่บ้าน
ท้องที่อำเภอหว้านใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหว้านใหญ่ทั้งตำบล
เทศบาลตำบลชะโนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะโนดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่งขามและตำบลดงหมูทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทรายน้อยทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยม โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา โทร.0-4269-9062

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหว้านใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร

……………………………………….
ข้อมูลจาก  Wiki, amphoe.com